Marianne Heske

Natur på naturpapir

& Mountains of the Mind

02.05.-25.05.2024

Marianne Heske er en billedkunstner med et sammensatt og tydelig kunstnerisk budskap. Gjennom sin kunstneriske praksis, nasjonalt og internasjonalt, har hun over tid utforsket og gjenopptatt ulike motiv, former og tema. Det hun skaper reflekterer kunstnerens blikk på samfunnet og samtiden. Verkene manifesteres i ulike performative, regisserte og dokumentariske prosjekt. Det mest kjente og omtalte er det konseptuelle arbeidet fra 1980, Prosjekt Gjerdeløa, ei lafta utløe fra 1630 som ble transportert fra sitt opprinnelige sted i Tafjord på Sunnmøre til kunstutstilling i Centre Pompidou i Paris samme år. Verket vil nå være en sentral del av åpningsutstillingen til Kunstsilo i Kristiansand den 11. mai i år. 

Heskes prosjekter beveger seg i rommet mellom materialer hentet fra eller plassert i naturen, ofte som performative eller dokumentariske verk, formidlet både i og utenfor gallerirommet. Utstillingen i Kunstverket Galleri hadde hovedfokus på Heskes seriearbeider på papir.

Heske anvender et vidt spekter av fototekniske og grafiske virkemidler i billedseriene hun produserer. Arbeidene kan beskrives som særegne portretter av hovedsakelig snø og fjellformasjoner, enkelte også beskrevet som "videomalerier". Tittelen Natur på Naturpapir reflekterer i stor grad denne eksperimentelle tilnærmingen til Heskes grafikk, som representerer en omfattende produksjon av arbeider på papir. Utstillingen setter søkelys på motiver hentet fra naturen, og da fra fjell- og fjordlandskapet på Vestlandet og i Tafjord. Bildene har blitt til ved hjelp av egenproduserte digitale utskrifter på papir. Heske underbygger videre viktigheten av naturens sammensatte fargespill og stofflighet, i denne anledning på et utvalg håndlaget naturpapir fra Nepal. Ifølge kunstneren er papirets kvaliteter helt avgjørende for hvordan fargen og dens former preger og formidles i arbeidene. 

Prosjektet Mountain of the Mind peker videre på det åndelige og filosofiske aspektet ved å utforske deler av eget sinn og psyke. Det krever mer enn bare fysisk styrke for å bestige et fjell eller å overleve i den nordiske naturen. Samtidig kreves det et trent intellekt for å endre holdninger, følelser og for å skape nye ideer. Og uten naturen, dens elementer og materialer, vil det være utfordrende å utvikle kreativitet generelt, eller kultivere samfunnet vårt spesielt. 

Heskes kunst, i både titler, motiv og materiale, innebærer en refleksjon rundt samfunnets verdier og våre individuelle holdninger. Arbeidene uttrykker videre vårt kollektive ansvar for omgivelsene vi lever i. Dette inkluderer både naturen, menneskene rundt oss og kulturen vi deler – og som Heske har et konstant behov, eller begjær, for å stadig gjenoppdage, bearbeide og utfordre.  

Ved å trykke på "Godta alle" godkjenner du at vi kan samle inn informasjon om deg til forskjellig bruk. F.eks funksjonalitet, statistikk og markedsføring