Gå til innholdet
Meny
- Ledende på nordisk kvalitetsgrafikk

Arkiv:

Kunstverket presenterer:

Latitude 60°

Lisa Andrén, Alexandra Kern, Annette Hammarén, Nina Kerola og Unn Magnussen - 26.05.–27.08.2016

Kunstverkets sommerutstilling i Kirkegata 5 viser gruppeutstillingen Latitude 60° med fem grafikere etablert i Sverige: Alexandra Kern, Nina Kerola, Annette Hammarén, Lisa Andrén og Unn Magnussen. Utstillingen har fått navnet Latitude 60° etter de ulike kunstnernes geografiske bakgrunn, langs med horisonten, fra Helsinki, via Stockholm til Oslo.

Latitude 60° viser ulike tolkninger av naturen og omgivelsene i en poetisk forstand. Arbeidene er formidlet gjennom de ulike grafiske mediene koldnål, fotopolymer og silketrykk. Fortellingene har blitt til ut fra en opptatthet omkring naturens nærvær i mennesket eller menneskets plass i naturen og byens rom. 

Felles for de fem grafikerne er en konstant undring og nysgjerrighet til omgivelsene og den grafiske teknikken. Det er mye som skjer i den skapende prosessen og arbeidene handler i stor grad om det. Minnet blir et verktøy på lik linje som koldnålen og trykkpressen. Oversettelsen av sanseinntrykk og fjerne minner blir risset inn i kobber eller belyst polymerplaten, for deretter å manipuleres videre i trykkprosessen. Resultatet blir duse drømmebilder der betrakteren inviteres til å skape sitt eget rom. 

 

Nina Kerola: 

"Jag återvänder ständigt till barndoms minnen från 70 - talets uppväxt i Finland. Minnen av olika platser och drömsituationer, erbjuder en utgångspunkt för berättelsen, där det vita tar plats och omger minnet av den lugna närvaron i naturen. Träden har blivit svarta och till synes avklädda av vintern. Jag lyfter fram känslor av längtan, drömmar och hopp. Vem är jag? och varifrån kommer jag? Jag ställer dessa frågor på nytt och försöker besvara dem på mitt sätt." 

 

Alexandra Kern:

"Stadens och naturens rum är ett pågående tema i mina bilder - Naturen som omfamnar och samtidigt hotar. Mina tankar söker skydd, en boning att vistas i. Lövverkets grenar flätas sammen ochbildar en koja, för mina tankar. Därifrån kan jag betrakta stadens och jordlagrens horisonter."

 

Unn Magnussen: 

"Det handlar alltid om seendet, om bevegelsen mot lyset, med vilende sideblikk til omgivningen. Vi opplever så mange ulike deler av livet samtidig, intrykk som vi kan bearbeide til en begripelig helhet, og gjennom kunsten ser vi mangfoldigheten og mulighetene. Jeg önsker at bildene skal väre betrakterens egne tolkning og personlige opplevelse."

 

Annette Hammarén:

"Var ligger "Gläntan"? Bäcken finns här, Ormbunkarna, Gammelskogen och Hygget likaså. Men Bergstopparna? Mitt förhallande till grafiken liknar det til måleriet. Det mesta sker i tryckprocessen, det är där bilden växer fram. Jag blandar djuptryck och akvarell." 

 

Lisa Andrén:

"Rörelse - Öga - Hand

Handen agerar som en förlangning av ögat, hur en iakttagelse förs ner på plåten, arket och förevigar snabbt förbiildande stämningar. Att arbeta med detta uttryck är en rent fysisk upplevelse. Grafiken; en svart sotlig linje framhäver rörelsen, rytmen och formen. Uttrycket skärps. Det dubbla och det motsatta interesserar mig så som; en spegling, tvillingar, framsiden - baksidan, kommer - eler går. Mitt hem är vid en farled där fartyg från när och fjärran ständigt glider forbi. Öar upplever jag från min kajak. Öar som för mig kan förnimma om människans utsatthet - mod - självständighet - isolering - längtan.

Det är inte alltid som det ser ut

Det först uppenbara är kanske något helt annat

Det oförutsägbara det ej förväntade

Det enkla är komplicerat

Det är nu och tidlöst" 

 

Utstillingen er støttet av Konstnärsnämden.

Kontakt

Kunstverket Galleri AS
Kirkegata 5, 0153 Oslo

Tlf: 23 23 41 50
Email: gallerist@kunstverket.no

Åpningstider:

Onsdag 12:00 - 17:00

Torsdag 12:00 - 18:00

Fredag 12:00 - 17:00

Lørdag 12:00 - 16:00

Les vår Personvernerklæring

Galleriets mailingliste

Hvis du ønsker å motta vårt nyhetsbrev på e-post, kan du
skriv inn din e-postadresse ovenfor, og klikk Send.

Kunst i kvadraturen

KUNST I KVADRATUREN
er et samarbeidsprosjekt mellom ti gallerier i Kvadraturen.

2023 © Kunstverket Galleri AS