Gå til innholdet
Meny
- Ledende på nordisk kvalitetsgrafikk

Arkiv:

Kunstverket presenterer:

Jannik Abel

News Letters 01.11.–01.12.2012

News Letters er en visuell kommentar på hvilket samfunn vi er en del av og hvilken retning vi beveger oss mot. For første gang i historien bor det flere mennesker i byene enn på landet. Vi ser befolkningsvekst og befolkningstetthet som går på bekostning av livskvalitet fordi kommersielle interesser går foran menneskelige behov. I denne utstillingen ble kunstens rolle å være en nyhetsbærer om dette globale temaet. Utstillingen besto av malerier, Silketrykk og objekter

Uten ytringsfriheten hadde hverken media eller kunsten hatt grobunn. På denne måten er de linket tett opp til hverandre. ”News Letters” er en visuell presentasjon av vår samtid. Som en visuell kommentar om hvilket samfunn vi er en del av og hvilken retning vi beveger oss mot. Å være en påminnelse, en forsterker, et speil ser jeg som kunstens rolle i vår tid. Denne utstillingen er en dokumentasjon og tolkning med fokus på natur vs menneskeskapt, nedriving vs oppbygging, nyheter, ytringsfrihet og identitet.

Mark Fowler tidligere leder av the Federal Communications Commission har sagt: ”Hva som er av offentlig interesse er det som det offentlige er interessert i.” Jeg ser det som min oppgave som kunstner å sette søkelyset på strømninger i samfunnet som vår tid media og kommunikasjons institusjoner overser. Nyheter har gått fra å være fakta til å bli mening. Fran Lebowitz setter fokus på nyhetsjaget i vår tid med denne kommentaren: ”The media requires a new genius every season. You would be very lucky if in your life time you saw one genious. Here is what news used to be: information. Fact is what is interesting in news, but no one is interested in facts. Now people are interested in other peoples opinons. Unbiased news does not exist anymore because people don not know what news is.”

 

I det stille, halvveis ut i 2007, foregikk det et betydelig demografisk skifte; Antall mennesker bosatt i verdens byer oversteg antallet med bopel på landsbygda. I 2030 kommer 60% av oss til å bo i en by. I 2050 øker andelen til 70%. Grunnen for dette skifte er en historisk høy befolkningsvekst, en annen viktig grunn er at byene har flere jobber å tilby. Samtidig vokser fattigdommen mer i byene enn på landet. Jeg mener dette er det viktigste skifte i vår historie som viser at de økonomiske kreftene overstyrer alt av menneskelige ønsker og behov. Dyr har mønstre på å forflytte seg til der det er rent vann og ren luft samt nok mat, vi mennesker forflytter oss mot byene der maten er dyr, vannet urent og luften forurenset. Dette er med på å bevise at vår kultur formes rundt økonomiske vinster, ikke rundt menneskelige behov.

Det meste av dette skiftet skjer i Asia og Afrika, det er en av grunnene til at det ikke har vært en belyst nyhet i vår verden. De største utfordringene med denne utviklingen er ifølge Worldwatch Institute's; rent vann, ren luft, dyr mat, utvikling av kloakksystem, boliger og transport. De advarer også at denne utviklingen er ekstremt farlig for menneskelig helse. Det er også fordeler med utviklingen som FN befolkningsfond påpeker; “Byer er mere fordelaktige i å løse sosiale og miljømessige utfordringer og de genererer mer arbeid og inntekter. Med god styring kan de også levere utdanning, helse og omsorg mer effektivt.” Denne gode styringen er et håp, ikke en realitet.

Mennesker har alltid levd av jordens ressuser. Eller mer presist så har vi levd av jordens renter produsert av jordens kapital. Nå lever vi av jordens kapital. Denne utviklingen, sammen med den største folkevandringen mot byene i mennekets historie, gir oss helt klare svar på hva som er vår tids fokus: økonomi, kommersialisme og forbruk. >> SE FILM: JANNIK ABEL- ACCESS GRANTED

Kontakt

Kunstverket Galleri AS
Kirkegata 5, 0153 Oslo

Tlf: 23 23 41 50
Email: gallerist@kunstverket.no

Åpningstider:

Onsdag 12:00 - 17:00

Torsdag 12:00 - 18:00

Fredag 12:00 - 17:00

Lørdag 12:00 - 16:00

Les vår Personvernerklæring

Galleriets mailingliste

Hvis du ønsker å motta vårt nyhetsbrev på e-post, kan du
skriv inn din e-postadresse ovenfor, og klikk Send.

Kunst i kvadraturen

KUNST I KVADRATUREN
er et samarbeidsprosjekt mellom ti gallerier i Kvadraturen.

2023 © Kunstverket Galleri AS